Jean le Rond d´ALEMBERT
(1717 - 1783)
Z 3. vydání Diderotovy Encyklopedie.