Přednášky
Prof. Ing. Cyrila Höschla, DrSc.

Historie mechaniky
23.dubna 2003, FS TU v Liberci

Historie variačního počtu
Seminář Výpočty kontrukcí metodou konečných prvků, 20.listopadu 2003, FSI VUT v Brně